Shell България стартира конкурса „Градовете на бъдещето“, с който отправя предизвикателство към български студенти в страната и чужбина да споделят идейни проекти за справянето с постоянно нарастващата нужда от енергия в градовете. Инициативата е насочена към авторите на нетрадиционни предложения, които смятат, че идеите им имат потенциал да бъдат развити в бъдеще и да променят начина, по които ще се оползотворяват енергийните ресурси след няколко десетилетия. Желаещите да вземат участие в конкурса трябва да изпратят разработки по темата по имейл на адрес she[email protected] до 11.09.2016 г. Проектът трябва да включва детайлно описание на идеята, очаквани практическите резултати, ползи и решения на съществуващи и бъдещи енергийни проблеми, както и възможности за развитие в бъдеще. Изискване към кандидатите е да са навършили 18 години, в бакалавърска или магистърска степен на обучение (минимум 2-ри курс).

„Вярваме, че отговорите на сериозните предизвикателства, които ни очакват по отношение на растящите нужди от енергия, се крият във въображението и изобретателността на младото поколение. Чрез този конкурс искаме да поощрим иновативните и творчески личности да генерират нетрадиционни идеи и да се превърнат в лидери на бъдещето.“ сподели Камелия Славейкова, изпълнителен директор на Shell България.

Избраните финалисти ще бъдат поканени в София в периода 14.09-16.09.2016г., за да представят проектите си пред жури от представители на Shell България, академичната общност, Столична община и независими енергийни експерти. При оценяването на кандидатурите ще бъде обърнато внимание на иновативността на проектното решение, очаквани практически ползи, както и устойчивост, функционалност и потенциал на идеята за развитие в бъдеще. Най-добрите идеи ще бъдат отличени с парични награди на стойност 1-во място – 1500 лв., 2-ро място – 1000 лв. и 3-то място – 750 лв. Победителят в конкурса ще участва във форум по повод 25-годишнината на Shell България на 27.09.2016 г., на който ще бъдат представени сценариите разработени от Royal Dutch Shell plc. за градовете на бъдещето. Той ще има възможността да участва в дискусия за урбанизацията и развитието на българските градове заедно с представители на местната власт, енергийни експерти, представители на Европейската Банка за Възстановяване и Развитие и др.

Можете да намерите пълните условия за участие в конкурса на следния уебсайт: www.shell.bg/aboutshell/cities-of-the-future.html

Освен „Градовете на бъдещето“, компанията има различни други инициативи за иновации, отворени платформи за идеи, партньорства с водещи световни университети и др. Една от тях е Shell Ideas360 - глобален конкурс за иновации в отговор на постоянно увеличаващите се нужди на земята от енергийни ресурси. Чрез тази инициатива младите автори на нетрадиционни и все още недоказани новаторски предложения, които имат потенциал да променят драстично бъдещето на добива и оползотворяването на енергия, получават подкрепа за реализация и разработване.

Shell е единствената петролна компания, която присъства в списъка на Масачузетския Институт MIT Technology Review 2012 като една от топ 50-те компании, които повлияват на други бизнеси със своята дейност и иновации. В момента компанията има около 14 000 регистрирани патента и предстоящи заявки за патентоване През последните шест години Shell e инвестирала над 1,1 милиарда щатски долара в научно-изследователска дейност и технологии за развитие на нови енергийни източници.