МБАЛ „Медика“ в партньорство с Института по социално управление започва обучение на безработни младежи за болногледачи и здравни асистенти. Двете дружества стартираха поредния си съвместен проект „Включени в заетост, активни на пазара на труда“, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Той е насочен към неактивни на пазара на труда млади хора от 16 до 29 г. със завършен най-малко 10 клас, които не са били регистрирани в Бюрото по труда през последните 12 месеца. Освен професионално обучение по двете специалности, те ще преминат и през компютърно, чуждоезиково и мотивационно обучение. След това МБАЛ „Медика“ ще осигури работа на 40 младежи за 6 месеца, а Институтът по социално управление - на 10 младежи за 4 месеца.