С 341 по-малко са безработните в Русенска област, регистрирани в бюрата по труда. Общата бройка на хората без работа, които са записани в списъците на бюрата в Русе, Бяла и Ветово, през юни е 7363. Равнището на безработица за област Русе е 7,2%, то е по-ниско от средното за цялата страна, което е 8,4 на сто. Продължава да води по безработица община Ветово, следвана от Борово и Ценово. Най-ниско е нивото на безработица в Русе, където тя е 3.7 на сто. 
През юни са си намерили работа 587 от регистрираните. В 337 от случаите са помогнали и посредниците от бюрата по труда.