8452 са безработните, регистрирани през юли в трите бюра по труда в област Русе. Спрямо юни намалението е с 537 души. Равнището на регистрираната безработица в областта е 8,2%. Най-високо е то в община Борово - 26,3%, следват общините Ветово - 26,2%, Ценово - 21,1%. Най-ниско е в Русе - 5,7%. 
През юли работа са си намерили 808 човека, като 95,5%. Най-търсените професии през месеца са били шивач, учител, шофьор, общ работник, сортировач, шлосер, лаборант и др.