Все по-малко хора се занимават със земеделие в Русенско, показват данните на Областната дирекция "Земеделие". За последните две години броят на регистрираните земеделски производители е намалял с 300 от 2656 на 2360 или с 11 на сто. 
Намаляват и заявленията за получаване на субсидии за единица площ, което означава, че все по-малко стопани обработват земята. До момента са подадени 1986, при 2122 за миналата година. През 2017 г. са били още повече - 2172. Такава е ситуацията във всички общини. В Борово например през 2017 г. земя са обработвали 75 селскостопански производители. Следващата година броят им пада на 71, а тази - на 66. На теория заявленията могат да се увеличат още малко, тъй като до 17 юни е срокът със санкции от 1% за всеки работен ден закъснение. Такива случаи обаче са единици и не биха могли да променят цялостната картина.
Ситуацията в Русе е обратна на тази в страната, където заявленията за непроменено количество площи са с 35 хиляди повече от декларациите, депозирани през 2018 г. Единственото обяснение е, че това се дължи на раздробяване на крупните стопанства, породено от очакваните ниски тавани за обработваемите земи, които ще се подпомагат в следващия програмен период. Такива случаи има и в Русенско, но изглежда преобладават другите - по-дребните фермери хвърлят кърпата и биват погълнати от по-големите. Ситуация всъщност нормална за съвременния бизнес, където по-големите производители успяват да постигат по-добра рентабилност за сметка на икономиите от мащаба.
Обяснение има и за намаляване на регистрираните земеделски производители. За най-дребните, отглеждащи няколко животни или половин декар домати или ягоди, осигуровките са голямо перо, което те се опитват да спестят. А тези осигуровки се покачиха от 300 лева през 2017 г. на 350 през миналата до 400 лева минимум през тази година. Така живеещите по селата стопани лесно се отказват от полагащите им се субсидии. Някои от тях вече произвеждат само за собствена консумация, други вероятно се вливат в сивата икономика, за да оцеляват.