След няколко месеца умуване депутатите отмениха текстовете в Закона за акцизите и данъчните складове, които удряха дребните казанджийници. Парламентът гласува на първо четене да се удвои капацитетът на малките казани за варене на ракия от 500 на 1000 литра. С новите поправки се отменят и разпоредбите, според които малките казани могат да варят ракия само от 1 юли до 31 декември, а в останалото време трябва да уведомява в 14-дневен срок Агенция „Митници“. Това ограничение ще отпадне, като контролът върху казаните се прехвърля на общините.
Двата спорни текста предизвикаха множество протести в цялата страна. През април стотина казанджии дори блокираха Дунав мост за близо час в знак на несъгласие с приетите в края на миналата година промени в закона за акцизите.
За второто четене на закона бе отложено решаването на въпроса дали на казаните да се изисква монтиране на контролно-измервателни уреди. Аргументът за изискването им е, че един контролен орган не би могъл 24 часа да пребивава в една малка казанджийница и да следи кой колко литра алкохол е изварил, на кои хора е сварен до 30 литра, на кои повече и да изисква съответния акциз за това. 
1400 казана са регистрирани в Агенция „Митници“, 60 от които от Русенско.