40 733 посетители са разгледали експозициите на Регионален исторически музей през първите шест месеца от 2016 година, съобщават от РИМ. Най-голям интерес продължава да предизвиква Екомузеят, откъдето за първото полугодие са преминали 9948 човека, от които 4706 са ученици. Това са предимно групи от градовете Силистра, Тутракан, Плевен, София, Добрич, Казанлък, Горна Оряховица, Търговище, Кубрат, Севлиево, Попово, Трявна, Алфатар, Разград, Сливен и др. Индивидуалните посещения в Екомузея са над 3600. 
Изключително висок е интересът към Ивановските скални църкви, които са под закрилата на ЮНЕСКО. От януари до юни са ги разгледали 7669 туристи - с 1495 повече от същия период на 2015-а. 34% от туристите са чужденци, най-вече групи от Европа, но също и от Япония, Тайланд, САЩ, Турция. Средновековната крепост в Червен отчита 5724 посещения, най-много са учениците и студентите - повече от 3000, индивидуалните туристи са 1107.
Залите на Историческия музей на пл.“Батенберг“ са посетени от 4600 души. Расте интересът към Пантеона на възрожденците /4315 души/ и Музея на градския бит /3271/. 
РИМ продължава поредицата от инициативи, насочени към деца и ученици. Сред тях са работилниците „Музейни приключения“, „Великденски екопъзел“, „Лято в музея“, „Театрална ваканция в музея“, „Детска нощ в музея“, „С татко в музея“, уроци и състезание по „Русезнание“ и други. На голям интерес се радват презентациите на русенските археолози за тяхната дейност, проведени са няколко феминистични разходки, свързани с видни русенки. 
Сред другите събития, емблематични за дейността на РИМ, са средновековният фестивал на Червен, организиран от сдружение „Чигот“ съвместно с музея, Тринадесетата тъмна нощ в музея, гостуването на проф.Франсоа Руег от университета във Фрибург, Швейцария, конференции, изложби, презентации.