1408 са заетите места след първото класиране, съобщиха вчера от Русенския университет. Специалностите, които се радват на голям интерес, вече са запълнени, уточниха от РУ. Такава е картината със 120-те места, които бяха обявени за специалностите във факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ - всички бройки там вече са заети от бъдещите ерготерапевти, кинезитерапевти, медицински сестри, акушерки и специалисти по социални дейности. 
След като резултатите от първото класиране бяха обявени вчера, стана ясно, че са запълнени бройките и в специалностите „Компютърни системи и технологии“, „Бизнес мениджмънт“, „Икономика“, а също „Предучилищна и начална училищна педагогика“ и дори „Растениевъдство“. 
В сравнение с предходни години се забелязва засилен интерес към инженерните специалности във факултетите, обясняват от РУ, като се позовават на статистиката. 
Друга статистика пък сочи друго. Ако остава в сила заявеното от ректора на университета проф.Велизара Пенчева намерение, което тя направи в отговор на въпрос на „Утро“ през април, бройките, които РУ е заявил за прием за учебната 2016/2017 г. са 2252 - общо за бакалаври и магистри. Тогава се очакваше да отпаднат от заявката за държавна поръчка на 50 бройки за две специалности от новото направление „Национална сигурност“. През март пък ръководството на ВУЗ-а беше обявило, че тази година възнамерява да приеме 2000 редовни студенти и 600 задочници. Какво се случва с тези числа, не е много ясно, тъй като техните метаморфози като правило остават „зад кадър“.  
Ако това число - 2252 - е актуално, това ще рече, че приемът в Русе е направен горе-долу наполовина. А незаетите места са около 800. Колко вакантни бройки остават при правистите, да речем, или в специалности като аграрно инженерство или земеделска техника и технологии не е ясно. 
Тепърва предстои второ класиране - резултатите от него ще бъдат обявени след седмица, на 18 юли. През тази седмица приетите на първо класиране трябва да се запишат, в противен случай ще загубят мястото си и то ще бъде обявено вакантно на 18-и. Междувременно продължава приемането на документи и записването за участие в класиране за специалностите, в които са останали незаети места. Ако след второто класиране отново останат незаети места по обявения план-прием, тогава ще бъде направено още едно, допълнително класиране, както и допълнителен прием на студенти, обясняват от РУ.