Американски астрофизици идентифицираха кои са звездите, който са най-подхождящи за зараждане и поддържане на живот, пише сайтът arXiv.org.

Според учените, най-перспективни са звездите в диапазона от края на спектрален клас G (като Слънцето) до средата на цикъла на развитие на клас К (по-големите и по-студени спрямо Слънцето звезди).

При проучванията си учените са боравили с данните, отчитащи честотата на разпределение във Вселената на различни типове звезди, тяхното местоположение и големина на зоната за потенциално обитаване в близост до излъчващо светлина небесно тяло, неговото рентгеново и магнитно излъчване и физически характеристики, както и честотата на възникване на супернови.