49 са свободните места в русенските гимназии след втория етап от класирането на учениците с прием след седми клас. Прави впечатление, че дори в Училището по европейски езици, което е едно от най-желаните, има четири незапълнени бройки в паралелката с френски език. В „Христо Ботев“ пък се търсят още 12 младежи за двата профила - технологичен и природоматематически с английски език. Изглежда природоматематическият профил не е сред най-предпочитаните, тъй като и за паралелката във „Васил Левски“ не достигат 8 деца. Свободни места останаха и в Гимназията по туризъм, и то за специалностите, за които има глад на пазара на труда - „Организация на хотелиерството“, „Кетъринг“ и „Организация на туризма и свободното време“, като за трите специалности местата са общо 12. Пет незаети места има и в Гимназията по електротехника. 
Документи за участие в третия етап на класиране могат да се подават от днес до сряда, а приетите ученици ще бъдат обявени до края на седмицата, като записването ще е на 18 и 19 юли. 
Над 350 пък са свободните места в училищата от русенска област с прием след 8 клас. След приключилото първо класиране няма места единствено в специалностите „Експлоатация на пристанищата и флота“ в Гимназията по корабостроене, където паралелката е с 13 ученици, както и за четирите специалности в гимназията в Бяла. В останалите училища незаетите места варират от 1 до 19.
Най-много деца могат да се запишат в специалност „Електрически превозни средства“ в Гимназията по механотехника. По 18 са незаетите места в непрофилираната специалност в СОУ „Панайот Волов“ в Бяла и „Козметика“ в Гимназията по облекло. 
Прави впечатление, че няма нито един записал се за специалностите „Автобояджийствто“ и „Автотенекеджийство“ в Гимназията по транспорт, където бяха обявени по 13 места. Същото е положението и за „Ветеринарен техник“ и „Производство на хляб и сладкарски изделия“ в гимназията в Образцов чифлик. Няма желаещи и за специалностите „Мебелно производство“ и „Горско и ловно стопанство“ в Гимназията по дървообработване. Само по едно свободно място пък има за „Автомобилна мехатроника“ в Гимназията по транспорт, за „Речно корабоводене“ и „Логистика на товарни услуги“ в Гимназията по корабостроене. 
Свободни места има и за всички обявени специалности в задочна, вечерна и дуална форма на обучение.
Желаещите да участват във втория етап на класирането могат да подават документи от днес, а до 13 юли ще бъдат обявени списъците с приетите ученици, като записването ще бъде на 14 юли.