1417 русенски студенти ще преминат практическо обучение по изучаваното професионално направление във фирми и институции до края на 2017 година. Младежите ще имат академични наставници от университета, а работодателите ще им осигурят ментори, които да ги въведат в работния процес. Студентските практики ще бъдат с продължителност 240 астрономически часа, а бъдещите висшисти ще получават стипендия от 480 лева. Практическото обучение се реализира по проекта „Студентски практики“ на Министерството на образованието, а Русенският университет е партньор.