Учени от университета на щата Охайо, използвайки модела CLASH (CLimate Aggression, and Self-control in Humans), установиха пряка връзка между температурата на въздуха и равнището на престъпността. Резултатите от изследването им са публикувани в списание Behavior and Brain Sciences.

Равнището на престъпността в целия свят е различно, но съществува общо правило, според което насилието и агресията нарастват с приближаване на екватора, което според учените показва, че климатът влияе на поведението на хората.

Жегата и малките разлики в сезонните температури водят до това, че хората стават по-раздразнителни, живеят ден за ден, по-малко склонни са да контролират и планират своите действия и отделят малко внимание на бъдещето. В този случай намаленият самоконтрол способства за увеличаване на агресията и насилието.

Докато хората, живеещи в страни със значителни колебания на сезонните температури, са принудени, например, да се готвят за студената зима, да планират селскостопанските си дейности, да си набавят топли дрехи и да отопляват дома си и това ги прави по-склонни на самоконтрол.