"Булгаргаз" предложи на КЕВР да утвърди цена на природния газ за трето тримесечие на 2016 г. в размер на 281,08 лв./хм3 без акциз и ДДС – намаление в сравнение с прилаганата през второ тримесечие на 2016 г. цена с 31,13 лв./хм3 – 9,97%, съобщиха от дружеството.

Предлаганата цена е в съответствие с изискванията и условията на Наредба № 2/2013 г. за регулиране на цените на природния газ.