Продукцията от зеленчуци - реколта 2015, е увеличена със 17% спрямо предходната година и достига 613.4 хил. тона. Оранжерийното производство е 97.2 хил. тона. Това показват окончателните данни на отдел „Агростатистика“ към земеделското министерство.
Най-голямо увеличение на производството спрямо 2014 година се наблюдава при бобовите култури - 278%, при дините - 78% и при пипера - 36%. Производството на картофи е 164.9 хил. тона, домати - 121.6 хил. тона, краставици и корнишони - 50.3 хил. тона. Произведени са 2 520 тона култивирани гъби.
Най-голямо увеличение на средните добиви се наблюдава при дините с 59%, при картофите - с 15% и при ягодите - с 6%.
През стопанската 2015 г. в земеделските стопанства използваните площи за зеленчукопроизводство са над 46 хил. ха. Реколтираните открити площи са 43.9 хил. ха - с 46% повече от 2014 година. Най-големи са площите с картофи - 11 017 ха, пипер - 3 681 ха и зрял фасул - 3 314 ха. Оранжериите са с площ 968 ха и са използвани 1.3 пъти за производство на зеленчуци.