Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Мариета Захариева подписа вчера меморандум за сътрудничество с директора на Фондацията на малките и средните предприятия на Бангладеш Сафикюл Ислам.

Това стана в Министерския съвет в присъствието на премиерите на двете страни, съобщиха от правителствената пресслужба.

Като признават стратегическото значение на развитието на малките и средните предприятия за повишаване на заетостта, икономическата и социалната стабилност, страните се договарят да подпомагат предприятията от съответните държави да установят и поддържат различни форми на сътрудничество.

ИАНМСП и Фондацията на малките и средните предприятия на Бангладеш ще бъдем партньори, като предоставяме реални възможности за разширяване на бизнес контактите, заяви Мариета Захариева.

Двете страни поемат задължения за подпомагане на бизнеса чрез обмен на информация за законодателството в областта на търговско-икономическата дейност, насърчаване установяването на преки контакти, реализация на инвестиционни проекти и създаване на смесени предприятия, обмен на опит и на специалисти.

Двете организации ще си сътрудничим при организиране на мероприятия в услуга на предприятия като размяна на посещения на предприемачи, организиране на участието им в бизнес форуми и семинари, търговски панаири, изложения и други промоционални дейности, каза Сафикюл Ислам.