Бъдещият Спешен сектор в Терапевтичния блок на Университетската многопрофилна болница за активно лечение ще разполага с подвижни легла и така тежко болните няма да се превиват както досега по пейките, докато им дойде редът за преглед и лечение. С тях пациентите ще бъдат придвижвани до отделението за Образна диагностика и после до самите отделения, но вече в затворено отоплено пространство, а не по коридорите около Спешно отделение, както се случва сега. 
В този сектор ще има и пункт за прием на болни деца за педиатрията, която до завършване на реконструкцията ще бъде преместена на 9-я етаж. Това са част от нововъведенията, които ще подобрят условията за прием на пациенти и за работа на медиците след предстоящото преустройство на фоайето на болницата за разширяване на Спешно отделение.
Конкурсът за архитектското студио, което да изготви проект за цялостна реконструкция, е проведен и има определен победител.
Фирмата не е от Русе. В момента се чака да изтече 14-дневният срок за обжалване, след което нейни представители ще дойдат да огледат сегашното Спешно отделение, каза за „Утро“ изпълнителният директор на УМБАЛ д-р Иван Стоянов. 
Не се изключва вариант като подизпълнители да бъдат наети русенски архитекти. Миналата година арх.Венцислав Илиев изготви проект за многофункционално отделение за спешна помощ, който бе одобрен от Министерството на здравеопазването. Впоследствие обаче министерството реши да бъдат направени реконструкции на спешните отделения в няколко болници в страната и предложи промени, които са много по-добри за пациентите и за обслужващия персонал. Ако всичко върви по план и финансирането е регулярно, ремонтът на Спешно отделение трябва да приключи до края на тази година или в началото на следващата, смята д-р Стоянов.
Засега е сигурно, че павилионите за вестници, дрехи и барчето ще бъдат премахнати от фоайето в Хирургическия блок и на тяхно място ще се изградят сектор за информация и приемен пункт за пациентите. На информацията близките на лежащо болните ще бъдат насочвани към съответните отделения. В приемния пункт пък ще се записват данните на болните за прием и ще се изпращат в лабораторията за изследване. След това те ще бъдат пренасочвани към съответните отделения за лечение.
Предвижда се извън този проект болницата да започне реконструкция на пустеещата площ от 1 дка пред Терапевтичниия блок. Планът на ръководството на УМБАЛ е зад лятното барче да се изгради помещение, където да бъдат преместени барчето и магазините за вестници и вещи от първа необходимост и аптеката от фоайето и чрез надземен тунел то да бъде свързано с топлата връзка за пациентите.
Там ще има и зали за свиждане, защото не е редно болните да се разхождат по пижами из двора. Наред с всички тези промени ще има и още много други удобства за пациенти, лекари и медицински сестри, посочи д-р Стоянов.