Промени в Закона за подпомагане на земеделските производители, с които се въвежда нова схема за държавна помощ за намалена акцизна ставка на газьола, използван в първичното селскостопанско производство, одобри правителството. Предвижда се държавната помощ да бъде предоставяна под формата на парични средства (възстановяване на част от стойността на акциза), а не както досега - под формата на ваучери за гориво. Земеделските стопани ще подават заявление за кандидатстване еднократно и ще получават помощта наведнъж. 
По този начин ще се облекчи процесът на кандидатстване за помощта, като ще се намалят административната тежест и разходите за бизнеса, уточняват от правителствената информационна служба.
Схемата ще се прилага след получаване на окончателния номер в регистъра на държавните помощи на Европейската комисия.