През първото тримесечие на 2016 г. на пазара на земеделски земи ясно се откроява тенденцията към диференциация на цените между отделните области, съобщават от специализираната в търговия с ниви компания „Русе ленд“. Качеството на нивите например в Плевенска и Русенска области е доста сходно, както и размерът на добивите от основни култури. В последните години обаче в Русенския регион поскъпването на земеделските парцели е по-голямо и сделките тук се сключват средно с 15% над тези в Плевенска област. Там те варират от 850-900 лв./дка в Червен бряг и Никопол до 100-1050 лв./дка в общините Гулянци и Долна Митрополия и средната цена е около 950 лв./дка. 
В Русенско цената вече е 1100 лв./дка средно при долна граница 950 лв./дка в Борово и горна 1200 лв./дка в общините Русе и Сливо поле. Разбира се, срещат се и изключения - под тези нива са сделките за маломерните парцели, а над тях за големите ниви, неангажирани с дългосрочен аренден договор, особено в Сливополска община.
При рентите разликите са минимални и докато в област Плевен средните им стойности варират около 50 лв./дка то в Русенско те са с не повече от 6-7% по-високи. Като цяло това прави инвестицията в земя за момента по-изгодна за плевенския регион както откъм настояща доходност, така и откъм евентуална перспектива за ръст в цените. 
Една от причините за този дисбаланс е наличието на по-голям брой купувачи и съответно по-висока конкуренция между тях в Русенските общини. Докато в Плевенско ниви купуват основно арендатори и големите инвестиционни фондове, то в русенско освен тях високи оферти „купува“ се получават от доста голям брой индивидуални инвеститори. Освен това тук земеделските производители са повече на брой, като доста от тях са активни на пазара на ниви. 
За момента не можем да направим категорични изводи дали при тези ценови нива търговията започва да прегрява и ще се случи евентуална корекция. Наблюденията ни са за драстично намаляване на първичното предлагане, като вече се увеличава обемът продажби на „идеални части“ от земеделски имоти. Ако тази тенденция се запази, можем да очакваме по-скоро консолидация около настоящите цени при намаляващ брой реално сключени сделки, коментират от „Русе ленд“.