Два метра са наносите в микроязовира в Тетово, но това не го прави потенциално опасен. Тинята е запушила изпускателя и при обилни валежи водата се излива през преливника към земеделските земи, като това ще спре след почистването на водоема. Отдаването му под наем е именно с цел да се рехабилитира, реконструира и развие микроязовирът, да се назначи оператор, който да изчисти наноса от дъното и да изпълни всички изисквания, за да се осигури безопасност на прилежащите терени и на хората, които ще го ползват и поддържат. Това каза шефът на общинската дирекция „Обществен ред и сигурност“ Спасимир Димитров на сесията вчера, след като д-р Теодора Константинова повдигна въпроса за контрола при експлоатацията на микроязовира, който ще бъде отдаден под наем за срок от 10 години. Тя посочи, че винаги, когато става въпрос за такива обекти, се връщаме към спомените за наводненията заради некомпетентната грижа за язовирите.
Освен поддържането на язовира, какво друго биха получили гражданите на Русе? Не виждам в условията  наемателят да трябва да осъществява любителски риболов във водоема, а той е много подходящ и мястото е с хубава природа, коментира пък червеният Александър Неделчев.
Шефката на общинската дирекция „Икономика и управление на собствеността“ Нели Миткова подчерта, че е предвидено извършването на стопанска дейност.   
Началната конкурсна месечна наемна цена за водния обект с площ 26 дка е 525 лева без ДДС. Наемателят ще бъда задължен да инвестира минимум 240 000 лева за ремонт, поддръжка и безопасна експлоатация на обекта, включително и осигуряването на устойчивостта на язовирната стена. Срокът за въвеждането в експлоатация на микроязовира е до една година след сключването на договора за наем. Освен това наемателят трябва да разкрие поне 3 работни места.