Земеделското министерство публикува своите изчисления за величината на ставката по преразпределителното плащане на земеделските производители за кампания 2015 г. Тези от тях, които имат право на това плащане, ще получат по 77,11 евро на хектар или приблизително по 15 лв./дка за първите 300 дка от стопанствата си. Бюджетът по тази схема за 2015 г. е около 56 млн. евро и ще бъде разпределен между 61 000 земеделци, които в идните дни ще получат завишено плащане за първите 30 хектара от тези, които обработват. Това съобщиха от специализираната компания за търговия с ниви „Русе ленд“. 
В сравнение с предходната 2014 г. прави впечатление силното намаляване на броя на правоимащите кандидати. За 2014 г. бюджетът за преразпределително плащане е близо до сегашния и е бил в размер на 54 млн. лева. От него миналата година са се възползвали около 90 000 земеделци, които са получили по 12,54 лв. субсидии за първите 300 дка от стопанствата си. Сега броят им е с 1/3 по-малък.
Причината за драстичното намаляване на броя подпомагани по тази схема трябва да се търси както в окрупняването на някои земеделски стопанства, така и в оттеглянето от бизнеса на някои по-малки и неконкурентоспособни земеделски производители, коментират от „Русе ленд“. 
От Държавен фонд „Земеделие“ определиха крайните срокове за кандидатстване за директни плащания, държавни помощи, кредитиране и т.н. за развитие на селските райони. Заявленията по схемата за директни плащания ще се приемат до 16 май, а след това 1% санкция за всеки работен ден до 31 май. Последните заявления ще се приемат до 10 юни, но вече със санкции при коригиране на данните. 
По схемата на ЕК за интервенционно изкупуване на пшеница срокът е до 31 май. Приемът по Държавната помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция ще се извършва до изчерпване на ресурса, но не по-късно от 31 август, а финансирането на проучвания и инвестиции за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на села, което е по програмата за развитие на селските райони, ще се извършва до 3 юни.