Индексът на потребителските цени за март 2016 г. спрямо февруари 2016 г. е 99.3%, т.е. месечната инфлация е минус 0.7%, съобщи националната статистика. Дефлацията от началото на годината (март 2016 г. спрямо декември 2015 г.) е 1.0%, а спрямо март 2015 г. понижението е с 1.5%. 
През март хранителните продукти и безалкохолните напитки поевтиняват с 0.9%, облекло и обувки - с 1.1, транспорт - с 1.7%; съобщения - с 1.9%; развлечения и култура - с 0.9%, ресторанти и хотели - с 0.2%. 
Цените на лекарствените продукти са намалели с 0.4%, лекарските услуги са поскъпнали с 0.4%, а цените на стоматологичните услуги остават на равнището си от предходния месец. 
Хармонизираният индекс на потребителските цени, изчисляван по европейската методика, за март 2016 г. спрямо февруари 2016 г. е 99.4%, т.е. месечната инфлация е минус 0.6%. 
Индексът на цените за малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата е 99.5%, а от началото на годината (март 2016 г. спрямо декември 2015 г.) е 100.4%.