Прилепите, които обитават пещерата Орлова чука, се събудиха от зимен сън и са разпръснати на по-малки групи, установиха експерти на РИОСВ-Русе при контролна проверка на терен в сряда. Няма установени мъртви бозайници, нито констатирани нарушения при режимите на дейности в защитената територия.
Природната забележителност се стопанисва от община Две могили, която е почистила терените около пещерата от отпадъци, паднали клони и дъждовни наноси. Посещенията за туристи в благоустроената част на пещерата са разрешени от днес до 1 ноември.