Водещият русенски производител на месо и месни продукти „Боримес“ ще бъде символичен домакин на второто за тази година заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група. То е насрочено за утре, 23 март. 
Основна тема в дневния ред ще бъде: „Преработка и маркетинг на месни продукти - проблеми, ефективни методи за реализация и прилагане на субсидиране в сектора“. Тя ще бъде представена от управителя на фирма „Боримес“. 
На заседанието ще бъде представена и Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Предвижда се след дискусиите да бъде посетен месокомбинатът на „Боримес“ и да бъдат обсъдени допълнително конкретни практически въпроси.