Производствените отпадъчни води на кланицата на русенската фирма "Боримес" не се подлагат на необходимото пречистване и се изливат в река Дунав замърсени. Това стана ясно при проверка на служители на екоинспекцията в дружеството в Индустриалния парк. Експертите са открили също и нарушения в качеството на въздуха заради състоянието на климатичните и хладилни инсталации, като в тази връзка са предприети необходимите административни мерки. 
Фирмата е задължена да изгради локално пречиствателно съоръжение, а до края на годината трябва да представи в РИОСВ решение, с което да гарантира пречистването на отпадъчните си води. В момента те се отвеждат в канализационен колектор "България", който не е включен в действащата градска пречиствателна станция и отпадъчните води се отвеждат без пречистване в река Дунав.