Почасовите разходи за труд на работодателите през четвъртото тримесечие на 2015 г. са се увеличили с 1,3% в еврозоната и с 1,9% в ЕС на годишна база. За България увеличението за цялата минала година е с 5.8%. Това сочат данни, публикувани вчера на сайта на Евростат.
Двата основни компонента, които формират разходите за труд, са заплати и други разходи извън заплатите (обезщетения, болнични, осигуровки). Затова може да се каже, че с приблизително същия процент са нараснали и почасовите възнаграждения. 
В ЕС през последното тримесечие на миналата година възнагражденията за изработен час са нараснали с 2 процента, а останалите разходи - с 1,4 процента.
Общо разходите за труд са се повишили с 1,7 процента в промишлеността, с 2,5 процента в строителството, с 2 процента в услугите и с 1,7 процента в „небизнес“ икономиката.
Най-голямо увеличение на годишна основа за цялата икономика е отчетено в Румъния (11,4 процента), Чехия (8,6 процента), Латвия (7,7 процента), България (5,8 процента), Словакия (5,3 процента) и Австрия (5,2 процента). Спад има в Италия (-0,8 процента), Кипър (-0,8 процента), Холандия (-0,4 процента) и Люксембург (0,1 на сто).