Анкетьори от отдел „Статистически изследвания -  Русе“ към Териториално статистическо бюро-Север тръгват из областта, за да събират данни за доходите и условията на живот. Проучването е част от общоевропейски проект за изучаване на бедността и социалната изолация и се провежда по еднаква за всички държави методология.
От средата на месец март анкетьорите ще посетят определени, избрани на случаен принцип домакинства в областта. Освен областния център ще бъдат посетени и анкетирани домакинства и лица от Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Сливо поле, Полско Косово, Смирненски, Чилнов, Баниска, Божичен, Щръклево, Сваленик, Николово, Червена вода, Ряхово, Караманово, Малко Враново и Широково. На анкетиране подлежат лицата на 16 и повече навършени години от общо 298 домакинства в изброените населени места.
 Анкетьорите, които посещават домакинствата, са задължени, съгласно Закона за статистиката, да пазят в пълна тайна получената от тях информация. Те ще се легитимират със служебна карта, издадена от Териториално статистическо бюро - Север.