Очакванията към новия състав на Инспектората към ВСС са големи, заяви правосъдният министър Екатерина Захариева в речта си към встъпващите в длъжност нови инспектори към Инспектората на ВСС. 

По думите ѝ, те са най-вече свързани с укрепването на независимостта и на доверието в съдебната система.

Захариева подчерта, че новите инспектори встъпват в длъжност в изключително предизвикателен момент и припомни измененията в Конституцията, които, по думите й, създадоха нови, изключително важни правомощия на Инспектората.

„Мога да гарантирам, че ще внеса втория законопроект за изменението на Закона за съдебната власт, който в пълна степен да гарантира, че новите отговорни правомощия по отношение на проверките за почтеност, имущество и за конфликт на интереси, които конституционния законодател предостави на Инспектората, ще бъдат в пълна степен покрити от Закона и ще бъдат дадени гаранции, че на изпълнителната власт ще бъде осигурен целия административен и финансов капацитет за изпълнение на нейните правомощия", увери министър Захариева.

Тя допълни, че очакванията към инспекторите са големи, не защото идва следващия доклад от Брюксел.

„Не мисля, че реформата следва да се прави за това дали или не ние сме под наблюдение от Европейската комисия. Изпълнението на препоръките и най-вече на актуализираната стратегия, на мерките по нея и съдебната реформа, трябва да се случат преди всичко за българските граждани, за укрепването на самочувствието и увереността на магистратите, че те се ползват с доверие в обществото. Убедена съм, че вие ще докажете това с работата си", заяви още правосъдният министър.