Петър ГЕЦОВ
Дъщерните фирми формират над 1/4 от приходите от собствена дейност на групата и близо 2/3 от печалбата на „Параходство БРП“ за миналата година, става ясно от предварителния консолидиран отчет на дружеството, представен на фондовата борса. 
Общите продажби възлизат на 22,9 млн. лева, от които 16,8 млн. лева са на самото параходство с включените в тази сума свързани сделки. Дъщерните дружества имат много по-голяма тежест при формиране на печалбата на БРП. За миналата година групата реализира положителен финансов резултат от 2,47 млн. лева, който е с близо 20 на сто по-дъбър отколкото предишната 2014 г. Самото БРП отчете 1,6 млн. лева печалба за 2015 г. Близо половината от нея обаче идва от изплатените от дъщерните фирми дивиденти за предходната година в размер на 738 хил. лв. Без тях финансовият резултат на параходството би се смалил до едва 860 хил. лева. 
БРП притежава по 100% от „Интерлихтер Словакия“ и „Блу Сий Хорайзън“ /Република Сейшел/ и „Порт Инвест“, което преди време получи концесия за пристанището в Лом. Компанията е собственик на 94,25% от акциите в „Маяк-КМ“, 55% в „Порт Пристис“, 41% във „Ви Ти Си“ и дял в „Интерлихтер - Будапеща“.
БРП притежава 50% в съвместното с БМФ дружество „Варнафери“, извършващо фериботни превози до Русия, което, както стана в края на миналата година, търпи сериозни загуби. Затова се наложи параходството да му налее свежи пари, участвайки в увеличението на капитала му с над 5 млн. лева. Останалите инвестиции в дъщерни компании обаче явно се отплащат доста добре.