Депутатите ще обсъдят на първо четене промените в Кодекса за социалното осигуряване, внесени от БСП. С тях се предлага да се обвърже размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст с размера на минималната работна заплата и да се прекрати практиката субективно да се променя всяка календарна година.

В дневния ред на парламента е и предложение за осъждане на османското владичество като геноцид над българите. Според мотивите на вносителите, депутатите от партия "Атака", цивилизованият свят е признал Холокоста над евреите в германския Райх. По-голямата част от модерните държави са признали геноцида над арменците в Османската империя, но никой, и българската държава не е признал геноцида над българите в Османската империя.