Окончателно плащане от почти 98 000 лева е превела Разплащателна агенция на рибарската група „Главиница-Тутракан-Сливо поле“, съобщи Фонд „Земеделие“. Изплатената субсидия е за проекта „Тихият Дунав - традиции и модерен туризъм, имащ за цел съхраняване на традициите в придунавския район.
През 2011 г. МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“ стана първата подписала договор с Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури за за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Максималната одобрена обща стойност на местната стратегия за развитие 2011-2013 г. на инициативната група бе за малко над 7 млн. лева.
Сегашното плащане е част от 480 000 лева, преведени от Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция по вече реализирани четири проекта на Местни инициативни рибарски групи по мярка 4.1 „Развитие на рибарските области“ от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ (ОПРСР) 2007-2013 година. Целта на инициативите, заложени в местните стратегии за развитие, е подобряването на качеството на живот в рибарските региони на страната.