„Удължава се срокът за кандидатстване по държавната помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво“, съобщи шефът на областна дирекция „Земеделие и гори“ Левент Исмаилов. Документи ще могат да се подават отново от утре до края на февруари.
Удължаването на срока за кандидатстване ще даде възможност на повече земеделски производители да ползват отстъпка от акциза върху газьола, използван в земеделието. Интересът към схемата е голям, тъй като чрез нея се намаляват производствените разходи на селскостопанската продукция и се повишава конкурентоспособността на българското земеделие.
Общият брой подадени декларации  до момента е около 18 000.
Фирма „Строител“ вече е подновила дейността си по поддръжка на картата на възстановената собственост в общините Русе, Сливо поле, Ветово и Иваново, съобщи Левент Исмаилов. Както „Утро“ писа, заради подновяването на договора, изтекъл в края на миналата година, се получи около месец прекъсване, в периода на което някои сделки с ниви не можеха да се осъществят. Всички документи обаче вече са подписани и от 28 януари „Строител“ отново извършва услугата.
Русенската фирма спечели обществената поръчка за следващия 2-годишен период и всъщност продължава дейността си, която върши от десетина години насам.
Цифровите карти се поддържат от назначени от министерството фирми по региони, които обслужват административно поземлените отношения, нанасяйки съответните промени при сделки, делби, обединяване на имоти и др. В последните година на много места се получи вакуум заради обжалването на обществените поръчки и сделките със земя бяха блокирани дълго време, а те са сред най-мощните двигатели на имотния пазар. Сега този проблем е решен с промени в наредбата.