Проектът за изграждане на градска железница, свързваща централната градска част с района на бившия Комбинат за тежко машиностроене, е внесен за разглеждане от Регионалната инспекция по околната среда и водите. Вносител е областната администрация. Екоинспекцията ще трябва да се произнесе дали е необходимо за инвестиционното предложение да се извърши ОВОС.
Проектът за градска железница е на етап прединвестиционно проучване. През ноември бе обявена обществена поръчка за извършването му, за която документи подаде само русенската фирма „Гео-Чонов“. 
Идеята е градската железница да свърже Централна гара с Индустриалния парк, гара Север, компаниите на територията на бившия Комбинат за тежко машиностроене и Мартен. Това ще облекчи придвижването на 3000 човека, които работят в тези зони и всеки ден пътуват дотам с организиран работнически транспорт, лични автомобили и таксита.