Общината иска да придобие седалището на Сметната палата на ул. „Александровска“ 61, която е частна държавна собственост. Построената през 1869 година сграда с емблематичния часовник е паметник на културата и в момента е предоставена за управление на областния управител, който е изразил положително становище по искането на Общината. Предстои предложението на кмета Пламен Стоилов за безвъзмездно придобиване върху собствеността да бъде обсъдено на предстоящата сесия.