Производителите и вносителите на „нови тютюневи изделия“ ще бъдат длъжни да уведомяват шест месеца предварително Министерството на икономиката за всяко ново тютюнево изделие, което имат намерение да пускат на пазара. Ще трябва да представят негово подробно описание, указания за употреба, информация за съставките и емисиите в него, резултати от научни изследвания и други.
Това прие парламентът на първо четене с промени в Закона за тютюна и тютюневите изделия, внесен от Министерския съвет. Текстовете определят максималните равнища на катран, никотин и въглероден оксид в изделията и методите за тяхното измерване. 
Въвежда се забрана за представянето, предлагането и продажбата на цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари с характерни вкусово-ароматни качества и съдържащи добавки като витамини, кофеин, с оцветяващи свойства за емисиите и други. 
С промените се регламентират здравните предупреждения, които следва да се поставят върху всяка опаковка на тютюневите изделия. 
Въвежда се изискване на опаковките да бъде поставен защитен елемент и да бъдат маркирани с уникален идентификатор, който да позволява пълна проследяемост на изделието.
Посочват се изисквания по отношение на електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене, съответно към течностите, съдържащи никотин, както и за растителните изделия за пушене. Въвежда се забрана за популяризирането и рекламирането им.