Нови промени в Кодекса за социално осигуряване въвеждат по-строги регулации в дейността на пенсионно-осигурителните дружества. Само половин година, след като такъв законопроект беше отхвърлен, нов подобен документ се появи за обществено обсъждане на страницата на Министерство на финансите.
Най-важното изменение е въвеждането на ограничения за инвестиране в свързани лица, което бе и една от основните забележки на Европейската комисия през 2016 г. Идеята е парите на осигурените да не бъдат влагани във финансови инструменти или активи на компании от групата на пенсионното дружество. Те няма да могат и да се държат на влог в банка, която е свързано лице с въпросния фонд. 
Друга съществена промяна е и предложението Универсалният пенсионен фонд да може да изплаща допълнителна пожизнена пенсия за старост една година преди да се навърши пенсионна възраст. По този начин се облекчава процедурата по отпускане на пенсия, тъй като осигуреното лице следва да докаже единствено навършването на съответната възраст вместо придобито право на пенсия от НОИ. Изплащането на пенсии година по-рано обаче ще става само в случай, че натрупаната сума по партидата на осигурения е достатъчна за пенсия, не по-малка от минималната за осигурителен стаж. 
С новия законопроект се премахва таксата за прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида от един фонд в друг. Премахва се и таксата за даване на извлечение за средствата по индивидуалната партида повече от един път годишно.