Първа копка на двуетажна сграда за детска градина и общностен център за малчугани и родители бе направена вчера в кв.“Чародейка-юг“. Символичното начало на проект СВЕТИЛНИК /Социално включване чрез единодействие на терапевти и институции за леснодостъпни нови интегрирани консултации/, който ще се реализира с безвъзмездното финансиране на Световната банка, поставиха зам.-министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова, бившият депутат Пламен Нунев, зам.-кметът Иван Григоров, директорът на общинската дирекция „Хуманитарни дейности“ Ирена Петрова и отец Марин.
Проектът на стойност 1 милион и 600 хиляди лева ще обхване над 1200 родители и над 1400 деца до 7-годишна възраст. Ще бъдат предоставяни също здравни и семейни консултации, както и лекарски грижи. Ще бъдат ангажирани 35 специалисти. Ползването на центъра ще бъде напълно безплатно и няма да се плащат никакви такси поне през първите три години, през които общината е поела ангажимент за устойчивост на услугата. Идеята е в заведението да се обхванат социално слаби граждани, деца в риск, представители на маргинализираните групи в обществото и безработни хора. Центърът трябва да бъде готов до септември.
До края на 2013 година ще започне строителството и на още една нова детска градина в кв.“Дружба“, предстои и ремонт на детска градина „Радост“.