Битовите потребители на електроенергия няма да бъдат длъжни да излизат на свободния пазар на ток, а ще могат да избират дали да сменят доставчика си или да останат негови клиенти и да ползват определяните от енергийния регулатор цени на защитения пазар. Няма норма, която да ги кара да излязат на свободния пазар, заяви председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов пред журналисти след редовното  заседание на органа. По думите му онези абонати, които останат на регулирания пазар, няма да плащат по-скъпо отколкото рискувалите да ползват услугите на либерализирания пазар на ток.
Коментарът му бе по повод внесените от трите електроразпределителни дружества проекти на стандартизирани товарови профили, които са първата техническа стъпка към отварянето на пазара за всички потребители. До април регулаторът ще се произнесе по профилите, които ще послужат на търговците на ток да изготвят оферти и да привличат клиенти от цялата територия на страната.
Преди дни „Енерго-Про Мрежи“ съобщи, че са разработени 7 профила - 2 за битови клиенти, 4 за стопански потребители и 1 за улично осветление, съобразени с консумацията на всяка група. Те са съобразени със спецификата на потребление в различните типове населени места - например в по-големите населени места клиентите използват за отопление предимно електрическа енергия, докато в по-малките селища преобладава използването на твърди горива. Делът на консумацията в нощните часове също е съществен фактор, който е взет под внимание при разработването на профилите. 
Въвеждането на стандартизирани товарови профили не оказва влияние върху формирането на сметките за електрическа енергия. Фактурите на клиентите ще отразяват тяхното реално потребление и ще се формират в зависимост от индивидуалните условия и цени в техните договори за доставка на електрическа енергия със съответния търговец. На свободния пазар може да се договаря единствено цената на електрическата енергия, а цените за мрежови услуги и за задължения към обществото се определят от КЕВР.