Жилищното строителство продължава да крета близо до нулата, но данните на статистиката за миналата година показват макар и минимално ускорение. През последното тримесечие на миналата година в Русенска област е започнато строителството на 32 сгради със 125 жилища в тях. Издадени са разрешителни за строеж на доста повече - 22 сгради с 61 жилища.
За цялата минала година е започнало изграждането на 32 сгради със 125 жилища, което е с около 20 на сто над предходната 2014 г., когато стартира строителството на 104 апартамента. Този резултат вероятно ще бъде надминат през настоящата година, тъй като издадените разрешителни за строеж са за 148 нови жилища.
През четвъртото тримесечие на миналата година в областта е започнато строителството и на 13 сгради с друго предназначение с обща площ 5625 кв. м. Издадените от местните администрации разрешителни за строеж са за още 45 сгради с разгъната площ 17 543 кв.м.