25 служители на Община Русе  са обучени да работят с роми. В това число влизат екипи от отделите по социални дейности, култура, образование, човешки ресурси, право, комунални дейности и дори директори на детски градини. Това беше отчетено вчера по време на заключителната пресконференция на проект „ФромРома“, който стартира през май 2012 година с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, Министерството на труда и социалната политика и ОП „Развитие на човешките ресурси“. Проектът беше реализиран от Българо-румънския трансграничен институт по медиация в партньорство с Община Русе и румънската асоциация „Кетанес-2006“. Опитът в работата с малцинствата в Румъния, където дори има Държавна агенция за ромите, е в основата на добрите практики, усвоени от русенските общинари, каза ръководителят на проекта Ивайло Иванов. Основна част от обучението бяха ролевите игри, при които служителите вникваха в народопсихологията на ромите и се учеха на толерантност в работата с тях, обясни директорът на „Здравни и социални дейности“ в Общината Мариела Личева. По време на изпълнението на проекта е създаден и обществен съвет, който активно консултира кмета Пламен Стоилов по ромските въпроси. Консултативният съвет е взел активно участие по време на разработване на общинския план за интеграция на ромите.