Русенската машиностроителна фирма „Спарки“ има нов акционер - Универсален пенсионен фонд „Бъдеще“ вече държи 6.43% от капитала му. Делът, възлизащ на 772 000 акции на дружеството, е придобит чрез сделка на фондовата борса. Продавач е мажоритарният акционер „Спарки Груп“. За акциите е платена цена по 2 лева на брой или общо 1,544 млн. лева.
Сделката е с дата на сетълмент в Централен депозитар от 15.01.2016 г. В съобщението на дружеството до фондовата борса се казва още, че УПФ „Бъдеще“ АД упражнява правото си на глас в Общото събрание на акционерите на публичното дружество пряко, а не чрез контролирани лица.
Сделката е безспорно добра за „Спарки Груп“ и дъщерната русенска компания. Отношението цена към счетоводната стойност на акцията (1,825 лева) е 1,10, а цена/печалба - 38 (към 30 септември), при средни стойности за борсовия индекс SOFIX от 0,94 и 11,07. Получените над 1,5 млн. лева могат да се използват за подобряване ликвидността на „Спарки“, тъй като според финансовите отчети компанията разполага със съвсем ограничени оборотни средства и разходите за изплащането на многомилионните кредити изяждат положителните парични потоци от търговска дейност.
Остава отворен въпросът къде е печалбата за пенсионния фонд. Все пак целта му е да трупа доходност за осигуряващите се, а някакви дивиденти от участието в „Спарки“ не се очертават в скоро време. Другият вариант е УПФ „Бъдеще“ да разчита на препродажба на по-висока цена. Което изглежда трудно, тъй като офертите „купува“ на борсата са на цени от 5 до 12,5 стотинки. Разбира се, ако се върнем във времето преди кризата, през 2008 г., акциите на русенското дружество се търгуваха на цени над 10 лева. Тогава обаче ситуацията беше доста различна от сегашната.