Парите, които родените след 1 януари 1960 г. трупат за втора пенсия, носят средно 1,77% годишно за двугодишния период 30.06.2014 - 30.06.2016 г. Един от пенсионните фондове - ЗУПФ „Алианц България“ обаче се справя толкова зле с управлението им, че носи на вложителите си отрицателна доходност, тоест парите им намаляват. Според данните на Комисията за финансов надзор средногодишната доходност на „Алианц България“ за двегодишния период е -0,13%, така че всеки 1000 лева в този фонд са намалели за 2 години с 2,60 лева.
Всички останали фондове увеличават парите на бъдещите пенсионери, като най-добре се справят УПФ „ЦКБ-Сила“ с доходност от 4,19%, „Съгласие“ с 3,50% и „Топлина“ с 2,62%. Тези проценти падат от няколко години насам. Това обаче е закономерно, тъй като по закон пенсионните фондове трябва да влагат събраните средства най-вече в депозити и държавни ценни книжа, чиито доходности вече паднаха почти до нулата. 
Сред професионалните пенсионни фондове най-добре се е представил ППФ „ЦКБ Сила“ - 4,68 на сто, следван от ППФ „Съгласие“ - 3,61 на сто. И сред този вид пенсионни фондове само „Алианц България“ отчита отрицателна доходност от -0,19 на сто годишно.
Среднопретеглената годишна доходност на доброволните пенсионни фондове /ДПФ/ е 2,43 на сто за последния двегодишен период, отчита статистиката на КФН.
С 4,22 на сто годишно висока доходност отчита ДПФ „ЦКБ Сила“, следва ДПФ „Съгласие“ - 3,33 на сто годишно, и ДПФ „Топлина“ - 3,28 на сто. Сред този вид пенсионни фондове няма нито един, който да е реализирал отрицателна доходност, сочат данните.