Специална мраморна плоча ще напомня на поколенията за един скромен и тих, но упорит и талантлив човек - инж.Ангел Иванов, който до кончината си през 2014 година бе сред най-убедените членове на русенския клуб за генериране на парадоксални алтернативи „Мъдромер“.
Известността споходи инж.Иванов в есента на живота му. След излизането си в пенсия любознателният и начетен инженер не се отказва от търсенията и интересите си, а използва времето си за завършване на 20-годишния труд на живота си, с който обоснова ново научно направление - версална физика. Най-повърхностно обяснено, тя изследва взаимодействието между електричеството и гравитацията, а търсачите на сензации казват, че с нея русенският инженер е оборил великия Айнщайн.
Към откритите от Ангел Иванов явления и закономерности интерес прояви авторитетното списание на Руското физично общество, което за пръв път в историята си отпечата статии на български автор, а по-късно го удостои със званието „Безсмъртен почетен член на руското физическо общество (1872-2014)“ редом с умове като Дмитрий Менделеев, Владимир Бехтерев, Влаил Казначеев и цяла плеяда други и откриватели и изобретатели.
В памет на Ангел Иванов в Русенския районен съд бе регистрирана организацията Руско физическо общество - клон Русе, чиято задача е да съдейства на физиците при изучаване на фундаментални природни закономерности. Точно това дружество и членовете на „Мъдромер“ поставиха паметна плоча на дома на Ангел Иванов в Червена вода, за да не се губи името и постиженията му в диплите на времето.