200 милиона лева възнамерява да инвестира „Полисан“ АД на площадката на бившия Комбинат за тежко машиностроене, съобщи изп. директор на компанията Людмил Вълков.
Предвижда се значително увеличение капацитета на съществуващите инсталации и стартиране производството на висококачествено дизелово гориво. Това намерение ще бъде реализирано чрез изпозването на технологии, гарантиращи висока ефективност и минимално въздействие върху околната среда.
130 милиона лева ще бъдат вложенията за инфраструктура и екология. Предвижда се изграждането на пристанищен комплекс където ще се извършва и кораборемонтна дейност. Съвместно с други фирми от територията на бившия КТМ ще бъде изградена пречиствателна станция за отпадните води, генерирани на площадката на бившия машиностроителен комбинат, заяви Вълков.
Всичко това ще доведе и до разкриване на нови 500 работни места с адекватни на дейностите заплати. 
Създаваното напрежение около опасения и твърдения  за настоящи и бъдещи ековреди от нашите производства е тенденциозно и говори за нездрави интереси, смята Вълков. От създаването си до сега „Полисан“ няма нито едно нарушение на екологичните норми, има изградени локална пречиствателна станция за битово-фекални води, съоръжение за очистка и изгаряне на отпадните газове в битумното производство и не на последно място при реализирането на инвестиционните си намерения дружеството стриктно следва българското и европейското законодателство, каза още Вълков.
Извършеният анализ на здравното състояние на работещите в компанията не е показал връзка на регистрираните заболявания с рисковите фактори на работната среда в предприятието, т.е. те не са вследствие на съпътстващите трудовата дейност вредни фактори. В предприятието се извършват периодично, в нормативно установените срокове, измервания на факторите на работната среда, които не показват отклонение от граничните стойности, указани в националните стандарти. 
„Полисан“ e и един от най-големите платци към държавата в региона и се издължава коректно, без да търси различни възможности за намаляване на данъците. Само за 2015 година над 40 милиона лева са постъпили в държавната и общинската хазни под формата на акциз, ДДС и местни данъци и такси, посочи Людмил Вълков пред сайта akcent.bg.