Шест професионални гимназии в Русе са включени в основния списък за ремонт и оборудване по европейската програма „Региони в растеж“, съобщиха от Областния информационен център. В списъка са ПГ по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“, за която са предвидени дейности максимум за 1 138 000 лв., по икономика и управление „Елиас Канети“ (762 000 лв.), по туризъм „Иван Павлов“ (1 367 000 лв.), по транспорт (1 120 000 лв.), по механотехника „Юрий Гагарин“ (713 000 лв.) и по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“ (1 092 000 лв.). В резервен списък са още две русенски училища - ПГ по облекло „Недка Лазарова“ и ПГ по речно корабостроене и корабоплаване. След като се финансират обектите от основния списък, които за цялата страна са 117, тези две русенски гимназии могат да получат съответно 478 000 и 685 000 лева. Целта е да се подобри училищната среда, да се осигури съвременно оборудване, помещения за извънучилищни занимания, за спорт и отдих. 
Директорката на гимназията по туризъм Ренета Вълева бе приятно изненадана от новината, която научи от „Утро“. Преди година в просветното министерство ни поискаха да опишем от какво имаме нужда, за да се обнови и оборудва в професионално отношение цялостно гимназията, каза Вълева. Тогава от русенските училища подготвили и изпратили пакети с документи, като посочили в детайли какво възнамеряват да правят, включително и оферти за всички дейности - от ремонтите до закупуването на специфично обзавеждане. След това в средата на миналата година експерти идвали да проверят дали заявеното отговаря на реалността. Но оттогава не сме имали новини за развитие по темата, каза Вълева, която не скри, че новината я радва.
Всъщност Министерството на образованието тепърва ще кандидатства с проекти за ремонта и обзавеждането на въпросните 6 русенски професионални гимназии. Срокът за това изтича на 30 септември тази година. Ще последва процедурата по разглеждането на проектите, след това - по обявяването на търгове, така че същинската работа вероятно ще започне не по-рано от пролетта на 2017 година. 
Шанс за обновяване по програмата „Региони в растеж“ има също и Професионалната гимназия по селско стопанство „К.А.Тимирязев“ в Две могили, която е в резервния списък на други професионални училища, които подготвят ветеринарни, селскостопански и горски специалисти. 
По друга приоритетна ос на същата оперативна програма имат шанс да се класират още две русенски училища. Националното училище по изкуствата „Проф.Веселин Стоянов“ и Спортното училище „Майор Атанас Узунов“ са в резервните списъци по процедурата „Култура и спорт в училище“. При тях резултатите ще станат известни по-рано - срокът за кандидатстване изтича на 31 май тази година.