Б.р. Публикуваме изявлението на „Полисан“, за да осигурим максимална прозрачност около един казус с особено висок обществен интерес. Материалът на „Утро“, визиран в него, цитира ясен източник на твърдението, че компанията има разрешение за производство на 1000 тона тъмни нефтопродукти годишно. Това е председателят на сдружение „Екологично бъдеще за децата и жителите на град Мартен“ Недялко Попов, който показа такъв документ на среща с областния управител Стефко Бурджиев и никой не оспори неговата автентичност. Може би конкретният случай щеше да се реши на място, ако на срещата присъстваше и представител на „Полисан“, но такъв там нямаше. Оттук нататък остава прокуратурата да си свърши работата.

От публикация на вестник „Утро“ /бр.286/11.12.2015 г. със заглавие „Скандал: Разрешително на „Полисан“ за инсталация за 1000 тона, станало за 10 000 тона“ с изненада научихме, че  вместо оригиналното разрешително, издадено на „Полисан“ АД   от ДНСК-София на 24.08.2004 г., в масивите на Община Русе се съхранява фалшифицирано копие, в което числото 10 000 /тона нефтопродукти годишно/ е поправено на 1000.
Как се е стигнало до абсурдния казус, ще проверява прокуратурата, която ще бъде сигнализирана официално. Но тъй като е увреден сериозно и по недопустим начин авторитетът на компанията ни, искаме да заявим, че оригиналът на документа, подписан от началника на ДНСК инж. Иван Симидчиев /факсимиле от който предоставяме и на вестника/ се съхранява освен в деловодството на „Полисан“ АД, също така в ДНСК-София / организацията, която го е издала/. От него се вижда, че на „Полисан“ АД се разрешава строеж на „Пилотна инсталация за производство на тъмни нефтопродукти до 10 000 тона годишно“. Твърдим, че капацитетът на производството ни не е намаляван, затова не се е налагало да искаме разрешително за намаляване от Дирекцията за национален строителен контрол. Нещо повече. Както е известно, в Административен съд-Русе се води дело по повод това, че „Полисан“ АД е подало  искане за разширяване на капацитета на инсталацията от 10 000 тона на 200 000 тона и което ни е разрешено от РИОСВ-Русе. Разрешението се обжалва от ПП „Зелените“ и Сдружение „Екологично бъдеще за децата и жителите на гр. Мартен“. Във връзка с делото сме изискали от Община Русе административните преписки по издадените разрешителни за строеж. По повод на това наше искане само преди няколко дни получихме комплекта документи. Едва сега с изненада откриваме, че в същия този комплект същото разрешително със същия номер и дата, но видимо различно от оригинала, е заверено с подпис и мокър печат. Не е ясно кой и защо е подменил цифрата в документа, съхраняван там.
Още веднъж най-отговорно твърдим, че написаното в статията на вестник „Утро“ не е вярно. Както са неверни, несериозни и  обидни внушенията, че известна и авторитетна сред клиентите и партньорите си компания като „Полисан“ АД би използвала подобни долнопробни и противозаконни методи като фалшификация на документи.
В същото време използваме повода да препоръчаме на Община Русе да затегне контрола и достъпа до масивите си с документи, защото повече от очевидно е, че подмяната на оригиналното разрешително в нашия случай е дело на недобросъвестно неизвестно /поне на този етап/ лице.
Кое е то и с каква цел и умисъл е направило подмяната - ще се занимава прокуратурата. 
Христо Вълков, изп.директор на „Полисан“ АД