Древните цивилизации на Египет и Китай използвали техниката онихамантия, за да разгадаят характерите на хората. По формата на ноктите те първо установявали какво е нивото на хигиена на дадена личност, гадаели за заболявания, предричали настроенията на хората и бъдещето им.
В древността дължината и цвета на ноктите са определяли социалния статус. Колкото по-ярки и дълги са били те, толкова по-висок статус в обществото е притежавал индивида.
За да научите какво казват ноктите за човека първо трябва да се загледате в формата на плочката, нейния цвят, форма и дължина. 

Квадратни нокти
Ноктите с такава форма говорят за твърда силна, уверена личност. Понякога изглежда, че индивидът притежава прекалено високо самочувствие, което е причина да бъде избягван контакт с него от останалите.

Обли нокти
Облата форма на ноктите говори за любезни, чувствителни и емоционални личности. Понякога тези индивиди са толкова притеснителни и неуверени, че не успяват да покажат своите силни страни и положителни качества.

Трапецовидни нокти
Собствениците им често са образовани, начетени и красноречиви хора, които притежават голямо самочувствие. В повечето случаи този тип хора не могат да намерят вътрешен баланс и да общуват свободно с околните.

Остри нокти
Острите нокти говорят за човек със собствено мнение, който не се съобразява с чувствата и желанията на околните. Този тип хора са склонни да критикуват, манипулират и дори да нападнат, за да получат своето.

Дълги нокти
При гадаене по нокти, трябва да се вземе предвид и дължината им. Обикновено недоверчивите индивиди, свикнали постоянно да критикуват, притежават дълги рогови плоскости.

Къси нокти
Хората с къси нокти са последователни, често заемат лидерски позиции и се стремят към постигане на всичките си цели.
Ако ноктите са къси, защото собственикът им ги гризе, това говори за вътрешен дисбаланс, нервен и податлив на стрес човек.
В случай, че решите да извършвате гадаене по нокти, обърнете внимание дали по тях има петна. Наличието на бели или сиви такива говори за стрес, умора, напрежение.
Забележите ли синкав оттенък върху ноктите – лицето, на което гледате, трябва да се подготви за беди и неуспехи.