Правителството направи изменения в Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, които предвиждат промяна при формирането на първоначалната тръжна цена за продажба на имоти – държавна собственост.

Към досегашното изискване търговете да стартират при цена не по-ниска от данъчната оценка, увеличена с 10%, се добавя изискване в първоначалната цена да бъде включена и балансовата стойност на изградените в имотите съоръжения, увеличена с 10 на сто. Тези съоръжения не подлежат на данъчно деклариране и не се включват в данъчната оценка.

С приетата променя ще се осигури отчитане на вложените бюджетни средства за изграждането на съоръжения в имотите – държавна собственост, които не подлежат на данъчно деклариране.