Бензиностанции са ни ощипали с повече от 1 милион лева, показа проверка на Върховна административна прокуратура, цитирана от „Телеграф”. Магистратите направили проверка след публикации в медиите за далавери с горива. Инспектирани са 141 бензиностанции, две бази и два данъчни склада. Взети са 243 проби, за да се види дали цифрите в документите отговарят на реалното съдържание в цистерните.

Констатирани са 21 несъответствия с изискванията за качество, 13 нарушения на изискванията за съдържание на биокомпонент и 88 документни престъпления. В хода на проверката са затворени два обекта, на 18 са наложени различни забрани, а от четири са изтеглени близо 36 тона бензин А95, и 52 това дизел като неотговарящи на изискванията на стандарта.

Наложените глоби са за близо 1 милион лева. Експертите са установили и 49 колонки без данни дали досега са проверявани и още 17, за които е установено, че мерят количествата горива в ущърб на клиентите.