Общината може да получава минимум двойно повече от това, което получава в момента от своите гори, каза Александър Неделчев от БСП при обсъждането на предложението за предоставяне за ползване на гори и горски територии от общинския горски фонд на държавно ловно стопанство „Дунав“-Русе и държавно горско стопанство „Сеслав“-Кубрат до края на 2016. Всъщност първоначалното предложение беше договорите за управление и стопанисване да са до края на 2020 г., но то бе коригирано за по-кратък срок. В тази връзка Неделчев попита в каква посока ще върви Общината по отношение на стопанисването на горите. 
Кметът Пламен Стоилов коментира, че едно общинско предприятие ще е по-печелившо, отколкото вариантът, в който Общината отдава горите. Затова ще бъде направен разчет на приходите и разходите, като ще се предложат три варианта - общинските гори да се управляват и стопанисват от общинско предприятие, от търговско дружество или отделно, а общинските съветници ще решат коя от идеите е най-добра. Това е и причината за корекцията в срока от пет години на една.