Законът за офшорките, познат още като закона „Пеевски-Цонев”, ще трябва да се преправи.
Преди законът да влезе в сила, Министерство на финансите предлага да отпаднат някои от сферите, за които се отнася закона за офшорките. Сред тях са кредитни институции, застраховане, спортни клубове, радио и телевизионни оператори и други.
„Има области в икономиката, които са чувствителни, като например инвестии в нов ски курорт”, обясни Димитър Събев от „Сдружение за земята”. Той даде пример, че ако трябва да се изсече част от гора за разширяване на курорта, това противоречи на нашите закони. Офшорките позволяват това да се случи без да се разбере точно кой е стои зад взетото решение.
„Най-вече седят политици и обръчи от фирми”, допълни Събев, като в България това се използва основно за прикриване на собственост. Те са създадени на принципа на матриошките, за да не може да се достигне до реалния собственик на дадена фирма.
„Търсенето на собственост на българска фирма спира до малката матрьошка, затова приветствам този закон. Каквито и да са тези хора, те правят нещо добро”, допълни Събев.